0

подскажите точки подключения сигнализации а93 на golf 4 1999

Серега 666 5 years ago updated by Антон Ламзин 1 year ago 2

подскажите с картой монтажа.