0

подскажите точки подключения сигнализации а93 на golf 4 1999

Серега 666 6 years ago updated by Антон Ламзин 2 years ago 2

подскажите с картой монтажа.